Manual de acollida audiovisual, multimedia e interactivo, sobre seguridade e riscos laborais no sector do pequeno comercio de Galicia